Agenda directeur-generaal

29 april 2016

Hogeschool UC Leuven-Limburg wil haar studenten voorbereiden om actief deel te nemen aan een complexe en diverse samenleving en nemen ze het voortouw om antwoorden te zoeken op actuele vragen naar zingeving, pluralisme en diversiteit in al haar vormen.

27 april 2016

Op deze vergadering van schoolbesturen zal prof. dr. Lieven Boeve meer uitleg geven over de katholieke dialoogschool en de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

26 april 2016

Deze voormiddag brengt prof. dr. Lieven Boeve een bezoek aan het BuBaO-Spermalie, Snaggaardstraat 9 te Brugge.

22 april 2016

In het kader van het M-decreet kunnen de vrijgekomen lestijden en uren uit het buitengewoon basisonderwijs ingezet worden voor ondersteuning in het gewoon basisonderwijs.

21 april 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan het 40ste Colloquium BuSO met als thema de diversiteit en complexiteit van het BuSO. In zijn toespraak zal hij het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het buitengewoon onderwijs.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330 in Oostende.

21 april 2016

Op de vergadering van de coördinerend directeurs van West-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het secundair onderwijs.
Deze vergadering vindt plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Brugge.

19 april 2016

De katholieke dialoogschool is voor onze scholen al een tijdje dé weg om onze christelijke inspiratie te beleven en aan bod te laten komen.
In het onderwijscafé gaat prof. dr. Lieven Boeve daarover in gesprek met de bestuurders van Katholiek Vlaams Onderwijs Brasschaat.
Plaats van het onderhoud: Sint-Lutgardis, Donksesteenweg 150 te Brasschaat.

15 april 2016

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwbouw zal naast Yves Demaertelaere, sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde, ook prof. dr. Lieven Boeve een korte toespraak houden.
Deze inhuldiging vindt plaats in Viso Cor Mariae, Kasteelstraat 44 te 9660 Brakel.

15 april 2016

Op initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel neemt prof. dr. Lieven Boeve deel aan de “Terug naar school-dag" voor beleidsmakers.

06 april 2016

Voor welke uitdagingen stelt de maatschappelijke veranderingen het katholiek onderwijs? Vanuit welke visie kunnen we verantwoorden dat we een beroep doen op de vrijheid van onderwijs om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen? En verschilt dat project van het onderwijs van andere netten en koepels? 

Pagina's