Advent en Kerstmis 2014-2015

Advent 2014: dromen dat het anders kan

De advent biedt kansen om met de hele school en internaat een sterk moment van verbondenheid te creëren waarin inspiratie, verdieping en inzet een plaats krijgen. Het VSKO zorgt elk jaar i.s.m. haar partners in woord en beeld voor een ruim vakoverschrijdend aanbod.

Leeftocht heeft het dit schooljaar over ‘Symbolen’. Symbolen zijn universele dragers van betekenis die het alledaagse verbinden met het bijzondere. In de religieuze sfeer heet dat bijzondere het transcendente. Dat is een moeilijk woord voor een werkelijkheid die een mens meer mens laat worden waardoor hij de dingen anders ziet dan voorheen. Met ‘anders’ wordt bedoeld: het wondere, het niet direct meetbare en grijpbare. Het thema van de advent wordt in Leeftocht met het symbool van de droom verbonden omdat de advent, als aanloop naar het feest van Kerstmis, christenen op het spoor zet van een wondere ontmoeting. De ontmoeting met een gebeurtenis, een Persoon die aan ons leven een beslissende richting geeft.

Leeftocht wil volwassenen op school helpen om een verbinding te maken tussen de christelijke traditie en hun zoektocht naar zin en betekenis. Leeftocht probeert dit te doen op een eigentijdse manier aan de hand van een beschouwing, een verhaal, een beeld, een gebed, een stukje evangelie. Kleine momenten van verstilling en verdieping. Zuurstofshots tussen de drukke bezigheden van het dagelijkse leven. Eigenlijk wil Leeftocht handvatten aanreiken om het gesprek aan te gaan over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van het leven. Wat de lezer aangereikt krijgt in deze publicatie zijn aanzetten voor een dialoog met de eigen levensovertuiging, welke die ook is. Leeftocht gaat tegelijkertijd de confrontatie aan met het christelijke zinsaanbod, toegankelijk, maar steevast met sterke inhoud.

De thema's van de advent: waakzaamheid, ommekeer, inkeer en verwachting sporen ons aan om alert te zijn voor kansen tot verdieping in het leven van elke dag. Op weg naar Kerstmis worden we uitgenodigd om Gods droom in praktijk te brengen: mens onder de mensen zijn. En dat op een eenvoudige manier, maar oprecht gemeend en zo dat we er samen deugd aan beleven.

Het aanbod bestaat uit een vijfpuntige ster:

VSKO is ook dit jaar partner van Welzijnszorg voor de campagne 2014 ‘Iedereen beschermd tegen armoede?' en werkt mee aan het bezinningsmateriaal, het Robbyproject voor de basisschool van Spoor ZeS en de liturgiemap van Welzijnszorg. Met deze campagne wil Welzijnszorg ons bewust maken van het feit dat in onze welvaartstaat niet iedereen beschermd is tegen armoede. De paraplu van de sociale zekerheid vertoont gaten. Je kunt het materiaal van Welzijnszorg en Spoor ZeS hier downloaden.

Een aanbod van Bijbel in 1000 seconden

Wie zich wil voorbereiden op of documenteren over advent en Kerstmis vindt daarvoor een schat aan ideeën op de website ‘Bijbel in 1000 seconden’.
Wie eerder suggesties wil bij de Bijbellezingen kan hiervoor terecht op: suggesties bij het liturgisch jaar B, 2014-2015.

Een engel verscheen in de droom

Diocesane adventswake op vrijdag 5 december 2014 om 19.30 uur in de H.-Godelievekerk, Roeselare

Digitale adventsretraite: “Kostbaar in mijn ogen”

De jezuïeten lanceren een nieuwe website voor digitale retraites: www.ignatiaansbidden.org. De jezuïeten hebben een nieuwe gebedswebsite gelanceerd: ignatiaansbidden.org. Gedurende de Advent 2014 wordt via deze website een digitale retraite aangeboden: “Kostbaar in Mijn ogen”. De deelnemers krijgen elke dag een email met gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssuggesties,  geloofsimpulsen, citaten van de kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe bidden. Hiermee kunnen zij dagelijks wat tijd uittrekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus of in de trein, enz. De hele retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.
De website en de mails zijn zo gemaakt dat zij makkelijk leesbaar zijn op smartphones en tablets. Één druk op de knop volstaat om alles uit te printen.
Deze website wil digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom worden de deelnemers uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dit kan via een digitaal gastenboek. Ook worden er op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen uitwisselingsgroepjes georganiseerd waar mensen in levende lijve samen komen. Deelnemers kunnen ook zelf zo’n groepje vormen in hun parochie, gemeenschap, gebedsgroep, bijbelgroep enz. De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan. 
De retraite is gratis. Inschrijven doe je door je emailadres op te geven via de website www.ignatiaansbidden.org.