Administratief-juridisch

Dit luik van de website bevat bruikbare informatie en modellen in verband met administratief-juridische vragen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde de voorbije jaren heel wat (model)documenten om zowel internaatbeheerders als opvoeders op administratief en juridisch vlak te ondersteunen in hun werking.

Veel van deze documenten kwamen tot stand vanuit concrete vragen die ons uit het werkveld gesteld werden. We delen onze antwoorden graag.

Voor specifieke vragen over personeel en/of internen kun je respectievelijke terecht bij de Dienst Personeel en het Team internaten