Vanaf 1 september 2018 vervangt dit leerplanconcept de leergebiedgebonden leerplannen voor het basisonderwijs. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.