ZillSite open

23 mei 2017

In afwachting van de decretale goedkeuring van het leerplan geven wij alvast een inkijk in de visie, de leerinhouden en de inspiratie-bib van Zin in leren! Zin in leven!. Dat doen we via de ZillSite, het digitaal platform waarop we jou het leerplan Zin in leren! Zin in leven! aanbieden. De ZillSite is voor iedereen raadpleegbaar via zill.katholiekonderwijs.vlaanderen.

Op de ZillSite kun je het leerplan en de visie raadplegen, maar niet selecteren. Daarom blijft ook de Oefentool ter beschikking via zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen. De selector zal binnenkort toegankelijk zijn via de ZillSite. Omgekeerd kun je vanuit de Oefenselector ook doorklikken naar de ZillSite. Zo kun je alle achtergrondinformatie bij de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen op een handige wijze consulteren. Via de Oefentool kun je doelen selecteren om activiteiten vorm te geven. Zeker in de loop van volgend schooljaar is de Oefentool nog een nuttig instrument om je verder te verdiepen in het dagelijkse werken met het leerplan. Ondertussen blijven we in overleg met alle softwarebouwers, zodat de integratie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in hun softwarepakketten tegen 1 september 2018 gewaarborgd is. 

De ZillSite is nog in verdere ontwikkeling en wordt komend schooljaar aangevuld met inspirerende praktijken en een stevige supportomgeving. In het najaar komen er praktijkvoorbeelden bij de generieke doelen onder de ontwikkelvelden en –thema’s. We vullen de bib aan met bijkomende, inspirerende materialen ter ondersteuning van de onderwijspraktijk. Ook de supportomgeving krijgt dan invulling. 

We wensen jou alvast een fijne eerste kennismaking.