Wijziging verlofaanvraag schooljaar 2020-2021

01 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 worden wijzigingen aangebracht aan de loopbaanonderbreking. Deze wijzigingen geven nieuwe mogelijkheden aan personeelsleden, sommige wijzigingen zijn zelfs een recht. Daarover lees je meer in de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020 in punt 17.

De personeelsleden die hun verlofaanvraag voor het volgende schooljaar al ingediend hebben bij het bestuur en die alsnog wensen te wijzigen, maken gebruik van het  bijgevoegde formulier verlofaanvraag. In de mededeling Wijziging verlofaanvraag voor het schooljaar 2020-2021 geven we bijkomende toelichting over de hernieuwing van de verlofaanvraag.