Versoepeling in de internaten mogelijk

05 juni 2020

Op de website van het departement onderwijs werden een aantal versoepelingen opgenomen die belangrijk zijn voor de organisatie van een vlottere internaatswerking. We zijn blij dat onze bezorgdheden en aanbevelingen allemaal werden meegenomen. Internaten hebben nu de mogelijkheid om de contactbubbels uit te breiden van tien naar twintig leerlingen kleuter- en lager onderwijs.

De internaten krijgen voor het secundair onderwijs de autonomie om te kiezen voor contactbubbels van veertien leerlingen (als gezinsbubbel zonder fysieke afstand of mondmaskers) of bubbels van maximaal twintig leerlingen (waar afstand gehouden wordt en mondmaskers gedragen worden in gemeenschappelijke ruimtes).

Ook andere versoepelingen (bv. rondleidingen) zullen internaten in staat stellen de nodige dienstverlening en ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. Internaten herbekijken best hun risicoanalyse en maatregelen aan de mogelijke versoepeling die ze willen hanteren.