Uitbreiding zorgkundige handelingen

19 maart 2019

Deze week verscheen een koninklijk besluit (KB) dat de verpleegkundige handelingen omschrijft die zorgkundigen vanaf 1 september 2019 bijkomend mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder ze die handelingen mogen stellen. Dat KB heeft gevolgen voor de opleidingen tot zorgkundige.

We volgen het dossier op de voet. AHOVOKS plant een overleg met de onderwijsverstrekkers om afspraken te maken over de implementatie van de regelgeving binnen de bestaande opleidingen.

We wachten dat overleg af om meer informatie te verschaffen.