Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden. Alle programmaties die onder de bevoegdheid van de DPCC-BaO of DPCC-SO vallen, moeten ten laatste op 15 september 2015 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ingediend worden. Een aantal van die initiatieven zal op 30 november 2015 en mits goedkeuring door de DPCC naar AgODi gestuurd moeten worden.

De volledige interne en externe planningsprocedure kun je nalezen in de Planningsmededeling “Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek buitengewoon onderwijs – schooljaar 2016-2017”. In punt 5.1 lees je welke structuurwijzigingen onder de interne planningsbevoegdheid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen-DPCC vallen en er tegen 15 september 2015 verwacht worden. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier kleuter- en lager onderwijs of het aanvraagformulier secundair onderwijs. Indien het de heraanvraag betreft van een dossier dat vorig jaar werd ingediend, maar - om welke reden dan ook -  op 1 september 2015 niet gerealiseerd is, kan in principe een brief met een verwijzing naar het eerder ingediende dossier volstaan. 

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij isabelle.dobbelaere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Twee aandachtspunten:

  • Buso-scholen die de oprichting van OV4 overwegen, moeten een samenwerkingsovereenkomst met één of meer scholen gewoon secundair onderwijs afsluiten. Daarvoor kun je gebruik maken van het model van samenwerkingsovereenkomst
  • We vestigen de aandacht op de wijze van indienen van de aanvraagdossiers (punt 4 van de Planningsmededeling).