Persvoorstelling: Katholiek onderwijs in België

23 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Franstalige evenknie SeGEC - Secrétariat général de l’enseignement catholique – stelden vandaag het boek Katholiek onderwijs in België – Identiteiten in evolutie 19de-21ste eeuw aan de pers voor. Op vraag van beide onderwijsverstrekkers bracht een multidisciplinair team van 27 onderzoekers onder leiding van de professoren Jan De Maeyer (KADOC – KULeuven) en Paul Wynants (UNamur) de verschillende gestaltes die het katholiek onderwijs in de voorbije twee eeuwen in België aannam, in kaart. Meer informatie vind je in dit persbericht.