Oproep leerplancommissie wiskunde voor specialisatiejaar bso

16 oktober 2019

Het leerplan wiskunde voor het specialisatiejaar bso is aan vernieuwing toe. We willen daarvoor een leerplancommissie samenstellen die (waarschijnlijk in november) één keer samenkomt om het nieuwe leerplan te bespreken.

Leraren die wensen deel uit te maken van die leerplancommissie, kunnen dat uiterlijk vrijdag 8 november 2019 melden aan Filip Cools (filip.cools [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Leerplancommissie%20wiskunde%20specialisatiejaar%20bso) ).