Ondertekenen van studiebewijzen

16 juni 2020

In de extra nieuwsbrief van dinsdag 2 juni 2020 somden we enkele aandachtspunten op voor het organiseren van klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het buitengewoon en gewoon basis- en secundair onderwijs.

Met dit nieuwsbericht gaan we dieper in op de ondertekening en uitreiking van studiebewijzen.

Ondertekening van de studiebewijzen gebeurt volgens de onderwijsregelgever handgeschreven of elektronisch. Toch is een schriftelijke handtekening steeds nodig. Hoewel je studiebewijzen vanaf nu rechtsgeldig elektronisch kunt ondertekenen met een daarvoor gekwalificeerde handtekening, bestaat er immers nog veel onduidelijkheid over de juridische waarde van de afdruk van een digitaal ondertekend bestand. Er bestaat een risico op fraude. Volgens de coronarichtlijnen voor scholen en CLB’s moet er daarom finaal steeds een papieren exemplaar van een studiebewijs zijn.

Over de eindbeslissingen van de klassenraden kun je wel elektronisch communiceren, zoals via het rapport. Je bezorgt een papieren versie indien ouders of leerlingen erom vragen.