Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen in armoedebestrijding

23 oktober 2019

De studiekostenproblematiek duikt regelmatig in de actualiteit op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen om een kostenbeheersend beleid op het niveau van de leerling te kunnen voeren met twee concrete acties:

Samenaankoop schoolboeken

In de nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair wordt rekening gehouden met de mogelijkheid voor de school om haar sociaal corrigerende rol op te nemen, voor welke piste de school ook kiest. De overeenkomsten voorzien in dwingende bepalingen voor de leveranciers over hoe ze moeten omgaan met onbetaalde facturen. Wil je daarover meer weten? Op 5 november (namiddag) 2020 organiseren we een infosessie over de nieuwe raamovereenkomst voor schoolboeken secundair (2020-2021 en later) in de lokalen van de Guimardstraat 1 in Brussel. Meer info over deze raamovereenkomst zelf.

Kostenbeheersing op niveau van de leerling

We organiseren op 12 november in Brugge, 13 november in Gent of 10 december 2019 in Hasselt een nascholingssessie Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling.

Elke leidinggevende in ons onderwijs is bereid om rekening te houden met de draagkracht van ouders en leerling, maar heeft soms nog vragen als: Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen? Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school? Hoe maak je daarrond een beleid op?

Tijdens onze nascholing krijg je een doorleefde inkijk in mogelijke oplossingen. We vertrekken vanuit de pijlers vanuit de Gids voor BESTUREN en je maakt kennis met het vernieuwde vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Meld je aan, zodat we jouw exemplaar van de fichemap bij het vademecum kunnen klaarleggen!