Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt scholen eigenaar van nieuwe leerplannen met digitale tool

21 maart 2019

De leerplannen tot leven wekken en de school de sleutels in handen geven: dat doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen met de lancering van LLinkid, de digitale tool voor schoolteams. Met LLinkid kunnen scholen en leraren de nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs op maat aanpassen en de voortgang op de klasvloer volgen en bijsturen. Zo helpt het leerplan het pedagogisch project van de school realiseren.

“Onze nieuwe leerplannen zijn dynamisch: geen one size fits all”, zegt directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve. “De tool stelt schoolbesturen, lerarenteams en leraren in staat zelf keuzes te maken om alle leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Met een maximum aan samenwerking en een minimum aan planlast, hebben leraren een grote impact.”

Dynamische leerplannen met ruimte voor eigen keuzes

Dankzij de leerplantool van LLinkid maken scholen en leraren duidelijke keuzes in de leerplannen. De nieuwe leerplannen faciliteren overleg over vakgroepen heen en geven ruimte aan de leraar als deskundige, die zo eigenaar wordt van zijn leerplan. Leraren werken daarbij zowel individueel als in team om hun leerplan vorm te geven.

LLinkid bevat ook een vorderingstool. Daarmee plannen scholen en leraren hoe en wanneer zij de leerplandoelen willen realiseren en kunnen ze de vorderingen monitoren en bijsturen. Een leraar kan dat individueel, maar ook in samenwerking met collega’s van andere vakken of binnen dezelfde graad. Met de vorderingstool delen leraren zowel de planning als het gebruikte materiaal.

“Vroeger was een leerplan een papieren leidraad,” getuigt Dries Dewulf, leraar Frans-MAVO in het Margareta-Maria-Instituut in Kortemark, “waar je af en toe naar teruggreep om te kijken of je nog op schema zat. LLinkid is een werkinstrument, waardoor ik als leraar interactief aan de slag kan en de leerplannen tot leven breng. Je kan samenwerken met collega’s en linken leggen met andere vakken. Zo wordt het veel sneller en evidenter werken.”

“De nieuwe generatie leerplannen breekt met het verleden. Met deze tool maken het schoolbestuur en het schoolteam als katholieke dialoogschool vanuit hun visie op onderwijs eigen keuzes”, zegt Lieven Boeve.

De leraar als spilfiguur

Kwaliteitsvol onderwijs wordt gemaakt in de klas. LLinkid stimuleert samenwerking binnen de school, lerarenteams en tussen leraren. “In onze leerplannen staat de leraar centraal. De leraar is de spilfiguur die leerlingen vormt als persoon, die waardevolle kennis met passie doorgeeft vanuit zijn liefde voor het vak en voor de leerlingen”, zegt Lieven Boeve.

“Met het volgen van een leerplan vul je als leraar ongeveer zeventig procent van de voorziene lestijd”, zegt Dries Dewulf. “De overige dertig procent wordt aangevuld door de school en de schoolteams zelf, vanuit het eigen pedagogisch project en de waarden van de school.”

Het beleidsteam op school kent persoonsvormende doelen toe aan vakken, vanuit het pedagogisch project van de school. Met dat leerplan kunnen vakgroepen aan de slag om eigen accenten te leggen. Een leraar kan dat leerplan verder aanvullen met verdiepende doelen en wenken. De tool kan dus worden gebruikt door individuele leraren, maar ook door groepen van leraren die samen een vak geven, samen in een graad staan, of samen het leerplan van een basisoptie realiseren.

“Scholen nemen eigen prioriteiten op in de leerplannen vanuit kwaliteits- en identiteitsontwikkeling”, duidt Lieven Boeve. “Deze tool stelt schoolbesturen, lerarenteams en leraren in staat zelf keuzes te maken, aansluitend op het pedagogisch project en de leerlingenpopulatie.”

Ontwikkeltraject met de werkvloer

De digitale tool werd ontworpen in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in twee testfases met een driehonderdtal leraren uit tien scholengemeenschappen. Daardoor bevat LLinkid bij de lancering alle basisfunctionaliteiten om op een vlotte, intuïtieve en gebruiksvriendelijke wijze leerplannen en vorderingsplannen schooleigen te maken. Alle leraren ontvangen bovendien een instructiefilmpje.

Een van de testers was Dries Dewulf, leraar Frans-MAVO in het Margareta-Maria-Instituut in Kortemark. “Het was belangrijk dat deze tool het werk van de leraar gemakkelijker maakt, en ook dat het voor elke leraar haalbaar is ermee te werken. Meerdere generaties leraren moeten ze immers vlot kunnen gebruiken. De duidelijke iconen maken de tool eenvoudig in gebruik.”

LLinkid is een gebruiksvriendelijke en veilige tool. De testfase in scholen wees uit dat zowat alle leraren er na het doorlopen van een aantal eenvoudige opdrachten zelf mee aan de slag kunnen. Alle gegevens worden opgeslagen op een beveiligde, afgesloten plaats. De komende weken zullen directeurs hun lerarenteams registreren, waarna ze ermee aan de slag kunnen. Er wordt werk gemaakt van integratie met andere platformen, zoals WISA en Smartschool.

Achter de naam ‘LLinkid’ schuilt een betekenis. ‘LLink’ impliceert verbinding in leren en leven, tussen en met medeleerlingen en het hele schoolteam, tussen vakken, leerinhouden en leerplannen. Het maakt ook een verbinding tussen basis-, secundair en hoger onderwijs, en tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ‘id’ staat voor ‘identiteit vinden in dialoog’. De identiteit van de jongere vormt zich, maar ook de identiteit van de school van waaruit die vorming vertrekt. De school is de vrijplaats bij uitstek waar leerlingen in dialoog met de brede schoolgemeenschap ruimte krijgen om te groeien.

http://llinkid.katholiekonderwijs.vlaanderen