Inschrijving van leerlingen met een advies dat zal resulteren in een gemotiveerd verslag

30 juni 2016

Sommige leerlingen in het buitengewoon onderwijs krijgen een advies dat zal resulteren in de opmaak van een gemotiveerd verslag. Als bij dergelijke schoolveranderingen twee CLB’s betrokken zijn, kan het gebeuren dat het effectieve gemotiveerd verslag niet onmiddellijk gefinaliseerd kan worden. Indien duidelijk is bij inschrijving dat het om een leerling gaat die een gemotiveerd verslag zal krijgen (dit wordt best nagevraagd bij CLB), mag de leerling onverkort ingeschreven worden. Zo kunnen de scholen van het gewoon onderwijs zien dat een inschrijving onder ontbindende voorwaarde niet meer nodig is omdat er op het moment van instap geen geldig verslag/inschrijvingsverslag meer zal zijn.