Extra werkingstoelagen kleuteronderwijs en nieuwe rekenmodule

16 november 2017

Het programmadecreet bevat een verhoging van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs met 10 miljoen euro. De verhoging is opgenomen in de nieuwe versie van de rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs. De maatregel heeft tot gevolg dat de geldwaarde per kleuter in de rekenmodule toeneemt met ongeveer 37,27 euro: van 428,52 euro naar 465,78 euro.

De 950 euro voor de gestegen aantallen anderstalige kleuters blijft voortbestaan in schooljaar 2017-2018.

We zijn zeer blij met de extra middelen, omdat het de eerste fase is naar een gelijkschakeling van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs naar het niveau van de werkingsmiddelen voor het lager onderwijs. Het verschil tussen de werkingstoelage per kleuter en de werkingstoelage per leerling van het lager onderwijs daalt tot ongeveer 180 euro: de werkingstoelage voor leerlingen in het lager onderwijs wordt geraamd op ongeveer 646 euro terwijl de werkingstoelage voor kleuters op ongeveer 466 euro wordt geraamd.

We betreuren dat de overheid er niet in geslaagd is om de besparingen en desindexeringen die in het verleden beslist zijn, terug te draaien.

De nieuwe versie van de rekenmodule is te vinden op de themapagina Werkingsmiddelen

Meer informatie bij Trui Vermeersch.