Commissie Onderwijs 29-10-2015 – Psychosociale belasting leraren en directieleden

10 november 2015

Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekteverzuim. Het gaat om 33,49% van de ziektedagen, en loopt bij mannelijke directieleden zelfs op tot 58%. In het kader van de nieuwe federale wetgeving rond de preventie van psychosociale risico’s, die van kracht is sinds september 2014, ook binnen het onderwijs, heeft minister Crevits een ad-hocwerkgroep opgericht met vertegenwoordigers van het GO! en de onderwijskoepels, de onderwijsinspectie, de federale overheid Werk, Arbeid en Sociaal Overleg en het ministerie van Onderwijs en Vorming. De vakorganisaties zijn ook uitgenodigd. De werkgroep ging van start op 27 oktober. In het Loopbaandebat, dat op diezelfde dag begon, zal deze thematiek zeker ook aan bod komen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de psychosociale belasting bij leerkrachten en directieleden van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.