Voorstellen van resolutie hoger onderwijs n.a.v. de coronacrisis: een kort commentaar (Commissie voor Onderwijs van 28 mei 2020)

02 juni 2020

De bespreking van dit dossier was een rechtstreeks vervolg op (i) de plenaire vergadering van 6 mei, waarin het sp.a-voorstel van resolutie naar de Commissie voor Onderwijs verwezen werd en (ii) de plenaire vergadering van 27 mei, waarin onderwijscommissaris Brecht Warnez een verwant voorstel van resolutie van de meerderheid aankondigde. In de onderwijscommissievergadering van 30 april had onderwijscommissaris Kristof Slagmulder via zijn vraag om uitleg overigens ook al te kennen gegeven hoe hij over een en ander in dit verband dacht. In de plenaire vergadering van 20 mei ten slotte hadden we ook al zo’n coronaresolutiekwestie tussen sp.a en de meerderheid meegemaakt, maar toen ging het over een vooral materiële aangelegenheid voor hogeronderwijsstudenten. Nu ging het om studievoortgang, dus een thema dat veel dichter lag bij de inhoudelijke studiesituatie van de studenten, maar nog altijd in de coronacontext.

De tekst van de sp.a-fractie en de tekst van de meerderheidsfracties zijn weliswaar enigszins verwant met elkaar, maar de eerste gaat duidelijk veel verder en de tweede is voorzichtiger en een stukje realistischer. Zoals bij de bespreking van de eerdere actuele vragen van Sihame El Kaouakibi en Brecht Warnez kwam ook in de bespreking nu de betrokkenheid van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), als officiële vertegenwoordiger van de studenten,  enerzijds en de kritische petitie “Geef ons een stem” (met 23.000 handtekeningen) anderzijds uitvoerig ter sprake. Op een VVS-advies had de meerderheid blijkbaar gewacht voor haar resolutie, en haar initiatief was dus niet zomaar een reactie op het eerdere sp.a-initiatief, aldus Koen Daniëls.

Algemeen kon men zich wel afvragen of er eigenlijk zoveel nood was aan welke resolutie dan ook, gelet bijvoorbeeld op de uitspraken van KU Leuven-rector Luc Sels, als voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) in De Standaard van 29 mei (voor abonnees).

Hoe dan ook, Hannelore Goeman (sp.a) en Stijn Bex (Groen) kondigden aan om voor beide voorstellen te stemmen. En zo kwam het dat het meerderheidsvoorstel unaniem aangenomen werd en dat het sp.a-voorstel niet aangenomen werd.

Je kunt de video-uitzending (vanaf 1:26:20) bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Voorstellen%20van%20resolutie%20hoger%20onderwijs%20n.a.v.%20de%20coronacrisis%3A%20een%20kort%20commentaar%20-%2028%20mei%202020) (Wilfried Van Rompaey).