Commissie Onderwijs 11-01-2018 – Lerarentekort in Brussel

17 januari 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel schetste omstandig het lerarentekort in de Brusselse context, en met name daarbij ook de druk op het Nederlandstalige onderwijs door de personeelssituatie in het Franstalige onderwijs.  Ze had een ganse reeks vragen.

Minister Crevits plaatste de zaak in de ruimere Vlaamse context. Ze vermeldde welke initiatieven in Brussel operationeel waren. Dat was alvast niet weinig. Vragensteller Brusseel zoomde in haar repliek sterk in op de lerarenopleiding en de aanvangsbegeleiding. Inzake de inhoud van de lerarenopleiding hoorde ik ook weer veel over de zgn. “grootstedelijke context”, maar mag ik eraan herinneren dat dat element al in december 2006 decretaal ingeschreven werd? En de concrete invulling daarvan zou ik toch maar overlaten aan de hogeronderwijsinstellingen zelf.

Interveniënt Koen Daniëls voegde heel wat zinnigs toe aan het gesprek over de problematiek van leraren in de grootstad, die zo gauw ze kunnen, verkassen naar elders en dichter bij huis. Wie kan hen dat kwalijk nemen eh? Zoals veel in onderwijs, is ook dit geen simpele zaak. En het aanwenden van de extra SES- en GOK-middelen? Die vragen stelde Daniëls niet voor het eerst, maar ook dat is geen simpele zaak. Interveniënt Jos De Meyer kreeg graag meer cijfers over de ware toedracht der dingen in dezen en was genuanceerder over lerarentekorten. Commissievoorzitter Kathleen Helsen kende meerdere voorbeelden van jonge leraren uit haar (landelijke) omgeving die in de stad lesgaven en dat wél een positieve ervaring vonden. Ze wees ook op het mobiliteitsprobleem dat de situatie van pendelaars-leraren bemoeilijkt en op de toestand van de stedelijke schoolinfrastructuur. Allemaal terecht, maar ik zou toch ook de moeilijkheidsgraad van de onderwijsbaan in de stad maar niet onderschatten. Interveniënt Jo De Ro vroeg naar de omvang van het aantal Vlamingen die in het Franstalige onderwijs werkten.

Na nog wat diverse ervaringen van de minister en haar verwijzing naar haar collega-minister Muyters besloot vragensteller Brusseel niet onterecht met… het loopbaanpact: diverse, soms erg complexe elementen die we hier al vaker hebben gehoord. Inderdaad, een dossier met een lange geschiedenis, hopelijk ook met een landing… nog deze legislatuur?

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het lerarentekort in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-01-2018%20%E2%80%93%20Lerarentekort%20in%20Brussel) (Wilfried Van Rompaey).