Commissie Onderwijs 04-04-2019 – Leesbevordering bij aspirant-leraren

08 april 2019

De vraag om uitleg (N.B. in principe de laatste vraag om uitleg die onderwijsminister Hilde Crevits deze legislatuur zou beantwoorden in de Commissie voor Onderwijs) van Vlaams Parlementslid Katia Segers ging terug op een onderzoek in opdracht van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Iedereen leest en CANON Cultuurcel: er was een probleem met de leespraktijk van studenten Nederlands in lerarenopleidingen. Een thema dus dat paste in de onderwijskwaliteitsdebatten, zoals die recent gevoerd werden in de aanloop naar de verkiezingen. Maar daarover lees je elders nog wel meer.

De vragen waren duidelijk: hoe evalueerde de minister de initiatieven die al bestaan binnen Vlaanderen inzake leesbevordering? Had ze de intentie om initiatieven te nemen inzake leesbevordering  bij de studenten van de lerarenopleiding? Welke actoren moesten daar volgens haar bij betrokken worden en welke extra middelen was ze bereid daarin te investeren?

Niet onverwacht somde minister Crevits een lange lijst van initiatieven op, incl. enkele concrete subsidiebedragen. Maar eerst was er nog tijd (die laatste vergadering, weet je nog?) voor wat leukigheid in het kader van een faire, maar pikante verkiezingscampagne… zoals wel vaker had de minister haar mosterd gehaald in…Torhout.

Er werd dus al veel gedaan rond het thema in kwestie, maar het onderzoek was voor de minister duidelijk ook een stimulans om na te gaan hoe van de leesmotivatie een sterk item zou kunnen worden gemaakt in de lerarenopleiding. Ook de lerarenopleiders zelf zagen het onderzoek als een hefboom om leesonderwijs in de lerarenopleiding steviger aan te pakken. Ten slotte had de minister ook de  memorandumtekst ‘De leeslijst van het BoekenOverleg – 10 prioriteiten voor 5 jaar beleid’ ontvangen, waarmee van lezen, leesplezier, leesmotivatie en begrijpend lezen een blijvend speerpunt en dus geen knelpunt gemaakt kon worden.

Vragensteller Segers bevestigde het belang van diverse vermelde elementen, voegde nog wat toe en eindigde met een oproep over financiële middelen waarmee in de toekomst meer dan nu de brug geslagen zou kunnen worden tussen het beleidsdomein Cultuur en het beleidsdomein Onderwijs in dit verband. Eerlijk gezegd, vond ik de uitweidingen wat lang duren, mede ook door nog eens drie daaropvolgende interventies, hoe belangrijk en boeiend en juist ook, waarna ook nog de minister en de vragensteller wat in petto hadden. Toch al snel een goed halfuur voor wat eigenlijk een politiek onschuldige vraag was, maar goed.

Kort nog enkele zaken uit de interventies. Kathleen Krekels benadrukte de kracht van het prentenboek. Paul Cordy verwees naar het belang van literatuur, ook de wat oudere literatuur. Jo De Ro herinnerde aan zijn tijd als leidend ambtenaar in het ministerie van Onderwijs en Vorming en een analoge recente ervaring om erop te wijzen dat voor boeken niet altijd veel middelen nodig waren. Maar veel belangrijker nog: De Ro legde de link met het onderwijskwaliteitsdebat van dezer dagen en liep daarmee mooi vooruit naar de gedachtewisseling met Georges Monard over het hervisitatierapport van de pedagogische begeleiding, die later in de vergadering nog zou volgen.

Ook minister Crevits had nog wat aanvullingen: de eindtermen eerste graad in dezen, inderdaad; de uitbreiding van de auteurslezingen naar de lerarenopleiding; de opleiding tot leescoach van de Odisee Hogeschool; de Astrid Lindgren Memorial Award voor Bart Moeyaert. Ze vergalloppeerde zich wat in Hebban olla vogala, maar ook dat bleef sympathiek, enige assistentie van Paul Cordy incluis (N.B. over dat zinnetje weten we intussen ook nog wat meer dan bekend was in de tijd dat de minister op de middelbareschoolbanken zat, maar dat terzijde). De minister benadrukte nog het belang van goede evaluatie en feedback in het leesonderwijs, waarmee zij dan weer de brug sloeg naar de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2019 die namiddag.

En ook ten slotte vragensteller Segers deed daarvoor niet onder: zij wees met een heel persoonlijke noot over de leeservaringen van haar zonen en leesstoornissen (cf. voorleessoftware, luisterboeken) vooruit naar haar (en die van haar collega Jan Bertels) conceptnota over het zorgpaspoort in onderwijs. Zo hield alles met alles verband op deze laatste onderwijscommissievergaderdag.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over leesbevordering bij aspirant-leerkrachten van Katia Segers” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2004-04-2019%20%E2%80%93%20Leesbevordering%20bij%20aspirant-leraren) (Wilfried Van Rompaey).