Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)

26 oktober 2017

Het schema met de verschillende nota’s en documenten dat wij ter ondersteuning van de BOS-processen ontwikkeld hebben, werd aangevuld met de nieuwe nota ‘BOS & Missie, visie en kernwaarden’. Met deze nota willen we besturen een leidraad aanbieden om te werken aan een missie, visie en kernwaarden voor het nieuwe schaalvergrote bestuur.

Verder worden in hetzelfde schema de documenten die als ‘invuldocument’ beschouwd kunnen worden (voorbeelden van intentieverklaring, statuten, huishoudelijk reglement ...) vanaf nu in wordversie aangeboden zodat ze makkelijk aanpasbaar zijn.

Verdere vragen of suggesties blijven meer dan welkom op BOS [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website