Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

24 april 2018

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding 'Preventieadviseur interne dienst − basiskennis' bieden we aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de kans om deze basiskennis te verwerven.

24 april 2018

Scholen staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, leerlingen met minder sociale vaardigheden, armoede… Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een proactief antwoord bieden door herstelgericht te werken in een verbindend schoolklimaat.

24 april 2018

Centraal binnen de training staat de vraag: 'Hoe kan ik mijn team (vakgroep, lerarenteam …) in een ontwikkelingsgerichte stand zetten, zodat ze zowel individueel als in groep steeds de kwaliteit van de eigen praktijk blijven ontwikkelen en borgen?'.

24 april 2018

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over onder meer de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening en de gevraagde ratio’s. Na afloop van deze opleiding kun je

24 april 2018

Als beheerder stuur je het beleid van het internaat aan. Maar hoe kun je dit beleid krachtig vorm geven? We bieden op de dag van de beheerder twee tools aan die je verdere inzichten kunnen geven:

  • handvatten tot juridische achtergrond rond diverse thema’s
  • handvatten over hoe om te gaan met pestsituaties op internaat en hoe ze te voorkomen
24 april 2018

Hoe ga je om met de vernieuwde privacywetgeving en welke gevolgen heeft deze voor je school?

24 april 2018

Om leerlingen met autisme alle kansen te kunnen geven in het onderwijs, is het belangrijk dat begeleiders (leraren, zorgcoördinatoren, paramedici, ondersteuners …) op twee sporen werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling:

24 april 2018

Jongeren op het internaat experimenteren meer en meer online met relaties en seksualiteit. Vooral sexting wordt een probleem. Deze nascholing biedt handvatten om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag online in te schatten en er pedagogisch op te reageren. We leggen ook links en bieden handvatten om hierover een beleid te ontwikkelen.

24 april 2018

Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren staat komend schooljaar centraal, als tweede van vier pedagogische basisdoelen. Om tot persoonlijke ontwikkeling te kunnen komen, moet aan een aantal basisvoorwaarden voldaan zijn. Rust, emotionele balans, omgaan met grenzen, zijn daarbij belangrijke aspecten.

24 april 2018

Startende medewerkers ervaren heel snel de complexiteit en bijzonderheid van de onderwijswetgeving. Om hen in de juiste richting te zetten is een initiatie in de personeelsreglementering absoluut aan te bevelen.

Pagina's