Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

11 december 2019

‘Phishing’ is het meest gebruikte fraudemechanisme. Phishing gebeurt via het werven van 'geldezels' of 'mules'. Geldezels kunnen zowel voor als tijdens een fraudepoging geworven worden. “Bijverdienen zonder moeite?” is een vaak gebruikte misleidende boodschap op Instagram of Facebook die aan een fraudepoging voorafgaat.  Daarnaast benaderen ronselaars jongeren aan de schoolpoort.

04 december 2019

We actualiseerden de mededeling over het toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur.

26 november 2019

De mededeling over VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen kreeg een algemene actualisatie. Na 24 maanden VVP/med beschouwen we de betrekking als vacant.

20 november 2019

Nog altijd krijgt 1 op 5 Vlaamse jongeren te kampen met psychische problemen, vaak met grote gevolgen. Daarom is Rode Neuzen Dag terug! En dit jaar gaat er opnieuw extra aandacht naar de plek waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen: op school.

05 november 2019

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats ressorteren onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2020-2021, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2019.

02 oktober 2019

Het pedagogisch project van het internaat is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.

19 september 2019

In het recentste nummer van ons tijdschrift In dialoog staat een artikel over het belang van kwalitatief werken aan brede persoonsvorming in onze internaten. Lees het artikel online.

18 september 2019

Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen. (Inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek wees uit dat mindfulness kan zorgen voor een vermindering van stressgerelateerde klachten (depressie, angst …).

Pagina's