Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

11 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

13 september 2018

Deze avond bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve de sportschool met internaat, aan de Ingelmunstersteenweg 1A te 8760 Meulebeke.

05 september 2018

Schreef een anderstalige nieuwkomer zich op jouw school in? Als die leerling OKAN heeft gevolgd, contacteer dan gerust de onthaalschool waar de jongere vandaan komt en vraag het doorstroomdossier op. De OKAN-school maakt dat voor elke leerling op. Je vindt daarin al heel wat informatie, onder andere over het afgelegde taaltraject.

04 september 2018

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

29 augustus 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor medewerkers in het domein van personeelsreglementering. 

28 augustus 2018

Een internaat is een complexe context die voor de beheerder heel wat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe kun je als beheerder vanuit het opvoedingsproject het internaat samen met je team tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen? Die opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning.

20 augustus 2018

Aanvragen van scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, gaan steeds uit van de scholengemeenschap. Je voegt aan de aanvraag het advies van het medezeggenschapscollege en van het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap toe.

20 augustus 2018

Om planlast te verminderen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de twee vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen.

Pagina's