Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

30 april 2020

De voorbije weken zijn voor leraren, leerlingen en ouders, opvoeders, ondersteuners, coaches … uitdagend en soms heel spannend geweest. Terecht maakten we ons allen zorgen over leerlingen die we moeilijk konden bereiken, over leerlingen of collega’s die geconfronteerd werden met een verlies of … Iedereen heeft dus andere ervaringen, gevoelens en indrukken om te delen.

24 april 2020

Naast de gefaseerde hervatting van de lessen op school, blijven scholen nog steeds drie andere groepen opvangen:

24 april 2020

Heel veel basis- en secundaire scholen geven aan dat ze bepaalde groepen leerlingen niet bereiken. Ook de inspectie stelde dat vast tijdens haar belronde. Voornamelijk leerlingen uit kansarme groepen en leerlingen met een andere thuistaal nemen minder deel aan de leeractiviteiten.

14 april 2020

De programmatie van een internaat of de fusie tussen twee internaten moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 15 mei 2020 aan AGODI melden:

03 april 2020

Kinderen die recht hebben op opvang in een internaat zullen daar in de paasvakantie volcontinu (24/7) verblijven. We lichtten de internaten al in hoe ze zich hier best op voorbereiden.

01 april 2020

Welke internen vangen we op?

26 maart 2020

Onze vijfjaarlijkse Nationale Happening internaten van 29 april kan niet doorgaan. We verplaatsen de happening naar volgend schooljaar. Noteer alvast woensdag 5 mei 2021 in je agenda. Zelfde tijd en zelfde locatie!

26 maart 2020

Het coronavirus heeft gevolgen voor de internaten. Kan het internaat het volledige kostgeld aanrekenen wanneer internen sinds 18 maart naar huis zijn?

26 maart 2020

Met de PeaceCraft game stap je in de schoenen én de smartphone van de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed. Je beleeft zelf hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s ...

19 maart 2020

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste deze namiddag om met de vakbonden cao’s af te sluiten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.

Pagina's