vacature

Vacature halftijdse pedagogisch begeleider Wiskunde voor het werkingsgebied Mechelen-Brussel

wo 24 mei 2023
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2023 een een halftijdse pedagogisch begeleider Wiskunde aan te werven om het team secundair te versterken.

Je opdracht

sla link op in klembord

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leraren Wiskunde ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met bijhorende pedagogisch-didactische aanpak
 • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling
 • netwerken voor leraren Wiskunde ondersteunen en/of faciliteren
 • professionalisering voor leraren Wiskunde organiseren
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen
 • scholen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting
 • pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen mee ondersteunen
 • aan leraren Wiskunde onderwijsinnovaties aanreiken bv. vernieuwende didactische werkvormen stimuleren
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora.

Profiel

sla link op in klembord

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring
 • bereid bent je te verdiepen in de betrokken leerplannen
 • bereid bent om mee denken in het kader van de modernisering secundair onderwijs
 • loyaal en ruimdenkend in een team kan functioneren
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • beschikt over de nodige (ped)agogische-didactische, communicatieve en ICT-vaardigheden
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

sla link op in klembord

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Mechelen-Brussel.

 • Een aanstelling via BPT – uren met behoud van het onderwijsstatuut, vaste benoeming en salaris. Hiervoor is het aangewezen dat je vast benoemd bent in je school.

Onze organisatie

sla link op in klembord

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen draagt met trots het logo van baanbrekende werkgever! Als werkgever gaan we hiermee graag het engagement aan om de mens centraal te stellen in ons beleid rond hybride werken en mobiliteit.  

 

Interesse?

sla link op in klembord

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij

Solliciteren

sla link op in klembord

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. Solliciteren kan tot uiterlijk 6 juni 2023.

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Decaesstecker, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 66.