Internationalisering

Alle informatie over onze internationaliseringsinitiatieven vind je op onze nieuwe themapagina.

Internationale cursussen, conferenties en studiebezoeken

Onderwijs gebeurt in een internationale context. Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert internationale cursussen, conferenties en studiebezoeken. Hieronder vind je het aanbod voor 2018 en 2019.  

Indien je organisatie een Erasmus+ KA1 project heeft, kun je organisatie beurzen gebruiken om deel te nemen aan deze cursussen, conferenties en studiebezoeken.

Internationale cursussen

Establishing a policy on integrated leadership

van 24 februari tot 1 maart 2019 
Praag - Tsjechië

Organisator: Zakladni skola Kunratice, Predskolni 420, Kunratice
Inhoud: de kenmerken van geïntegreerd leiderschap verkennen en nagaan hoe men beleid kan voeren in de eigen context

Professional learning strategies

van 20 tot 24 mei 2019 
Piran - Slovenië

Organisator: Zavod Republike Slovenije, Za Solstvo Poljanska 28, Ljubljana
Inhoud: verschillende professionele leerstrategieën verkennen en leren gebruiken

Studiebezoeken

Study visit Estonian education system – challenging learning environments

van 24 tot 29 maart 2019
Tallin – Tartu Estland

Organisator: Tallinn University, Narva Road 25, Tallinn
Inhoud: kennismaken met het onderwijssysteem van Estland. Scholen en lerarenopleiding bezoeken met focus op het onderwijsleerproces en de leef- en leeromgeving vormgeven

Reflective practitioners, observation, reflection, coaching & feedback

van 26 tot 30 november 2018 
Gloucester - UK / Cardiff - Wales

Organisator: Dene Magna, Abenhall Road, Mitcheldean
Inhoud: in de praktijk observeren, reflecteren, coachen, feedback geven om het leren van alle lerenden te stimuleren

Challenging objectives for learners

van 06 tot 10 mei 2019 (jobshadow)
Akureyri - IJsland

Organisator: Oddeyrarskoli, Vidivelli 600, Akkureyri
Inhoud: jobshadowen in scholengroepen: hoe stimuleert men – samenwerkend met de lokale universiteit – de ontwikkeling van alle lerenden

Erasmus+ KA2: Strategische partnerplannen: samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Udel 21

Udel21, Erasmus+ KA2: 2015-1-BE02-KA201-012252

Hoe diversiteit het leren in de 21ste eeuw kan verbeteren.