Het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil het schoolteam ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn voor het schoolbeleid en de dagdagelijkse praktijk.

Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, welbevinden (psychisch en sociaal functioneren) en gezondheid.

Contacteer:

  • Basisonderwijs: Greet Vanhove, Lien De Feyter
  • Secundair onderwijs: Joost Laeremans, Katrien Bressers
  • Buitengewoon onderwijs: Annemie Jennes, Tom Vermeulen
  • Samenwerking CLB: Jan Coppieters
  • Competentieontwikkeling inclusief onderwijs: Inge Ranschaert

Documentatie