05 januari 2016

De datum voor vacantverklaring met het oog op vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het centrumbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn; de betrekkingen die het bestuur effectief vacant verklaart, moet het tegen 1 april meedelen aan alle personeelsleden van al zijn instellingen.

16 december 2015

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds organiseert ook in 2016 opleidingen voor het arbeiderspersoneel. Zoals vorige jaren worden er modules poetstechnieken, busbegeleiding, schooltoezichter en onderhoudsmedewerker ingericht. Sinds 2015 werd dit aanbod uitgebreid met modules voor keukenmedewerkers.

15 december 2015

Dit is ook een vraag met een lange staat van dienst en hoort thuis in het rijtje van 2 andere  vragen rond financiële mogelijkheden in het basisonderwijs tijdens deze commissievergadering. Zodra er budgettaire ruimte komt, aldus de minister, wordt dit een van de prioriteiten ten behoeve van de directeurs in het basisonderwijs. 

15 december 2015

Onderwijscommissaris De Meyer ziet heel juist de spanning tussen het onlangs heropgestarte, Vlaamse loopbaanoverleg en de intussen al of niet goedgekeurde, federale maatregelen inzake pensioenregeling. 

15 december 2015

Onderwijscommissaris Vandenberghe was/is directeur van een basisschool en zijn terechte vragen nu en bij eerdere gelegenheden zijn dan ook heel begrijpelijk. Er zijn inderdaad nogal wat verschillen inzake personeelsomkadering tussen basis- en secundair onderwijs. De minister wil dit vooral gaan bekijken in het ruimere kader van het dossier “bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting”.

09 december 2015

Als gevolg van de terreurdreiging besliste de federale overheid om de Brusselse scholen te sluiten op maandag 23 en dinsdag 24 november 2015. Voor de sluitingsdagen ontvangen de personeelsleden die gesubsidieerd worden door de Vlaamse gemeenschap, hun normale loon.

08 december 2015

De datum voor vacantverklaring in functie van vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 1 april worden meegedeeld aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap respectievelijk van alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

08 december 2015

In de meeste scholen en centra is het LOC opnieuw samengesteld.

08 december 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties secundair onderwijs die tussen 3 en 10 december 2015 verschenen. De Mededelingen secundair onderwijs zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

Pagina's