Afstandsleren en heropstart

Hoe pak je afstandsleren aan? We ondersteunen je per onderwijsniveau en hebben daarbij ook aandacht voor kwetsbare groepen.