Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

08 december 2015

Scholen die wel erkend zijn maar niet gesubsidieerd c.q. gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, krijgen voor hun zieke leerlingen dus ook geen subsidies voor tijdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs (Bednet).

04 december 2015

Twee weken geleden gingen de inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) open. Op onze website kun je volgen hoeveel leerlingen er ondertussen al ingeschreven zijn.

03 december 2015

Stijgende anderstaligheid is een realiteit in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, die niet meer zal weggaan en waarmee men moet leren omgaan. De minister lijst een serie maatregelen en acties op die al operationeel zijn en prijst de leraren die al heel mooi werk leveren op dit vlak.

02 december 2015

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden.

02 december 2015

Het decembernummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. In zijn voorwoord licht directeur-generaal Lieven Boeve de bestuurlijke optimalisering e

02 december 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

02 december 2015
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker.
 
Dagen van basisonderwijs:
01 december 2015

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen van de maand december zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.

26 november 2015

Een kwestie waarover in het verleden ook al regelmatig wat te doen was. Wat is beter: de (kleuter)onderwijzer van de klas zelf lichamelijke opvoeding laten geven in het basisonderwijs of een vakleraar inschakelen? Er worden dan, zoals ook nu weer, bv. twijfels geuit over de kwaliteit van de betrokken lerarenopleidingen op dit stuk.

25 november 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

Pagina's