Vacatures

Wil je werken bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Werken in het onderwijs? 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt werkzoekenden in het onderwijs de mogelijkheid om zich te registreren in een Sollicitanten & Vacature Databank. Daarnaast kunnen zij op zoek gaan naar beschikbare vacatures in wervingsambten. Meld je aan en laad je cv op.

Ook directies kunnen in deze databank op zoek gaan naar een vervanger voor wervingsambten of eigen vacatures online plaatsen.

Vacatures voor bevorderingsambten of internaten zitten niet in deze databank, maar kunnen wel online geraadpleegd worden.

19 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor onmiddellijke indiensttreding een stafmedewerker pers en communicatie (v/m) aan te werven.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst zo snel mogelijk een voltijds pedagogisch begeleider aan te werven in het kader van de uitrol van de regionale ondersteuningsnetwerken om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 een voltijds pedagogisch begeleider diversiteit aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen aan de slag te gaan als schoolbegeleider SO (100%).

20 juni 2017

Met het nieuwe vormingsconcept voor het secundair onderwijs willen we leerkrachten, lerarenteams en scholen stimuleren om in te zetten op de totale ontwikkeling van leerlingen. Hiertoe willen we voor verschillende vormingscomponenten toetsen aanreiken aan scholen zodat ze op basis van de globale resultaten bij leerlingen inspiratie kunnen putten voor de eigen klas- of schoolpraktijk.

20 juni 2017

In dit project wordt ingezet op burgerschapsontwikkeling in de katholieke dialoogschool waarbij diversiteit enerzijds en levensbeschouwelijke identiteit anderzijds niet als een bedreiging maar als te benutten kansen worden bekeken om te leren samenleven op school en om een toekomstige samenleving vorm te geven. Met haar nieuwe leerplan ‘Zin in Leren!

20 juni 2017

We zoeken een gedreven collega voor de dienst Identiteit & kwaliteit om aan de slag te gaan als Projectmedewerker Secundair onderwijs (50%).

20 juni 2017

Het project implementatietraject katholieke dialoogschool (KDS) loopt over vijf schooljaren en gaat van start op 1 september 2017. Het project wil een belangrijke bijdrage leveren tot de realisatie van KDS in Vlaanderen en internationaal.

20 juni 2017

Toetsen en methodieken worden ontwikkeld om binnen verschillende onderwijsniveaus (basisonderwijs, secundair onderwijs, lerarenopleiding) de katholieke dialoogschool in praktijk te brengen. Om dit project te kunnen uitvoeren stelt Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een projectteam samen.

20 juni 2017

Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio West-Vlaanderen aan de slag te gaan als studiegebiedbegeleider personenzorg en humane wetenschappen, met specialiteit pedagogische en psychologische vakken en aanverwante.

Pagina's