Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

30 mei 2017

Samen met Anja Dingenen, coördinator Internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Brigit Pille, beheerder internaat Regina Caeli, zal ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord nemen op de persconferentie ter gelegenheid van de kick-off van de campagne internaten die plaats vindt in het internaat Regina Caeli, Rozenlaan 45 in Dilbeek.

23 maart 2017

Aan het begin van deze lente, stellen wij met trots de vernieuwde website van regio Limburg aan jou voor!

23 februari 2017

Naar aanleiding van het tragisch verkeersongeval in de omgeving van één van onze scholen, woedt er in de media een discussie over de rol van gemachtigd opzichters. Daar bestaat een wettelijk kader en opleiding voor. Maar personeelsleden kunnen niet verplicht worden om de rol van gemachtigd opzichter met bijhorende opleiding op zich te nemen.

07 februari 2017

Internaten moeten bij voorkeur voor 1 maart van het aanslagjaar aan ouders een fiscaal attest overhandigen voor de opvang van kinderen tot 12 jaar. Daarvoor maak je gebruik van het model van fiscaal attest.

07 februari 2017

De externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW) maakt momenteel de eindafrekening van de forfaitaire bijdrage voor 2016.

31 januari 2017

Op 1 maart moet je als schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen in wervingsambten vacant zijn. Vóór 1 april deel je die vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap (voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren: aan alle personeelsleden van het eigen bestuur).

25 januari 2017

Het pedagogisch kader internaten maakt duidelijk wat we verstaan onder een kwaliteitsvolle internaatswer­king vanuit een gezamenlijke, gedeelde visie.  Het wil op de eerste plaats de internaatsteams aanzetten tot kritische reflectie met het oog op het verbeteren van de werking. Vragen daarbij kunnen zijn: Herkennen wij dit in onze situatie?

27 januari 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve brengt over de middag een bezoek aan de “beleidsdag Internaten” met als thema’s: 'Leiding geven in een complexe context', feedback beleidsteam i.v.m. prioritaire thema’s en actualisatie modellen functiebeschrijving opvoeder en beheerder. Directeur Rob Vanderbeek, lid van de adviesraad internaten, is gastheer.

17 januari 2017

Slechts drie vragen om uitleg in deze commissievergadering over, politiek gesproken, geen echt heikele kwesties. Vooraf werden wel een ontwerpdecreet en een ontwerp van bijzonder decreet behandeld en aangenomen i.v.m. de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent.

14 december 2016

Het Pedagogisch Kader Internaten maakt duidelijk wat we verstaan onder een kwaliteitsvolle internaatswer­king vanuit een gezamenlijke, gedeelde visie. Je kunt het Pedagogisch Kader Internaten bijbestellen tot 20 januari 2017.

Pagina's