Bureau besturen

Het Bureau besturen coördineert de werking  van de besturen binnen de advies- en besluitvormingsstructuur in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het Bureau besturen bestaat uit de bestuurders, aangeduid door de Comités Besturen en lid van de Raad van Bestuur van  Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Er zetelt ook een afgevaardigde namens de vicarissen van onderwijs. Het Bureau besturen brengt informatie uit de Comités besturen van de bisdommen samen, overlegt over actuele thema’s, informeert zich rond onderwijstechnische kwesties en koppelt terug vanuit het Vlaanderenbrede beleid naar de Comités Besturen.

Het Bureau Besturen denkt mee in de verschillende ontwikkelingsfasen van de beleidsvoorbereiding en is in samenwerking met de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen betrokken bij de  totstandkoming, oriëntering of sturing van de standpunten van de bestuurders.

Het Bureau Besturen wordt op de hoogte gehouden over de evolutie van de onderwijsactualiteit, neemt kennis van de adviezen van de adviesraden (waar ook bestuurders deel van uitmaken)  en draagt bij tot visieontwikkeling, vorming en standpuntbepaling van bestuurders ten aanzien van alle materies waarvoor de schoolbesturen een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.

Het Bureau Besturen wordt hiervoor ondersteund door de Stafdienst.

Contactpersonen: Griet Desmet, voorzitter en Geert Schelstraete, adviseur Stafdienst

Samenstelling:

Voorzitter Bureau besturen, ondervoorzitter Raad van bestuur: Griet Desmet
Directeur-generaal: Lieven Boeve
Adviseur, Stafdienst: Geert Schelstraete

Leden:

 • Josian Caproens, Bestuurder bisdom Hasselt
 • Yves Demaertelaere, Afgevaardigde Unie der Religieuzen Vlaanderen
 • Dirk Desmet, Bestuurder bisdom Gent
 • Frans Matthyssen, Bestuurder aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • Frank Pauwels, Bestuurder bisdom Gent
 • Willy Penninckx, Bestuurder aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • Jean-Pierre Vanden Berghe, Bestuurder bisdom Brugge
 • Geert Van Kerckhoven, Bestuurder bisdom Antwerpen
 • Dirk Van Rossem, Bisschoppelijk gedelegeerde bisdom Antwerpen
 • Jos Vansantvoet, Bestuurder aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • Erwin Van Wassenhove, Bestuurder bisdom Antwerpen
 • Machteld Verbruggen, Bestuurder Hogeschool
 • Greet Vermeire, Bestuurder, Voorzitter Adviesraad Internaten