Zin in leren! zin in leven!, vervangt vanaf 1 september 2018 allle leergebiedgebonden leerplannen in het basisonderwijs. Scholen maken de overstap ten laatste op 1 september 2020. In Zin in leren! Zin in leven! (Zill) worden de leerinhouden geordend in 10 ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen. 

In de kijker: 

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.