Waar staan we voor?

Waarom zijn we er? Wie zijn we, wat doen we en voor wie doen we dit? 

Waar willen we naartoe met onze organisatie? Wat is ons perspectief op 5 à 10 jaar? Wat zijn onze prioriteiten en richtinggevende inzichten hieromtrent?

  • Uit: Geschiedenis van het katholiek onderwijs in België, KADOC, Leuven, 2015.

  • Het logo bestaat uit vier elkaar overlappende driehoeken met afgeronde hoekjes. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt verschillende partners gesymboliseerd door de verschillende driehoeken. De 'o' van Onderwijs fungeert daarbij als draaischijf.

  • Voor wie wil weten wat katholieke dialoogschool inhoudt, brengen we hier de nodige basisteksten samen. 

  • Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. We presenteerden op ons congres onze nieuwe engagementsverklaring samen met onze partners.

    Samen werken we aan katholieke dialoogscholen!

  • Onze inzet: ambitieus onderwijs voor iedereen