Vzw-wetgeving, statuten, huishoudelijk reglement

Alle besturen zijn thans geen feitelijke vereniging meer, maar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een algemene vergadering en een raad van bestuur. Besturen geven verder invulling aan de vzw-wet in de eigen statuten, het huishoudelijk reglement en in de dagelijkse werking.
 
Als bestuur hoef je niet alles alleen te doen. Vanuit Katholiek onderwijs Vlaanderen zijn er heel veel model-documenten opgesteld. 

Aanvullende informatie:

Modeldocumenten: