Vrijwilligers

Wet betreffende de rechten van vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit economisch perspectief. Om te weten hoe groot de omvang van het vrijwilligerswerk in België is heeft de Koning Boudewijnstichting een kwalitatieve analyse laten uitvoeren door onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik. Meer dan 1,16 miljoen vrijwilligers zetten zich gratis in voor verschillende organisaties. Bijna 17% hiervan zet zich in als vrijwilliger voor een school.

Met de vrijwilligerswet wordt het vrijwilligerswerk formeel erkend als een belangrijke sociale actor in de samenleving. De wet werkt een sociaal statuut voor het vrijwilligerswerk. Als men voldoet aan de voorwaarden van de wet, wordt men sociaalrechtelijk als vrijwilliger beschouwd.  

De wet van 3 juli 2005 regelt voornamelijk volgende aspecten: het toepassingsgebied en de definitie van het vrijwilligerswerk, de aansprakelijkheid van de vrijwilligers en de organisatie, de verzekering van het vrijwilligerswerk, de vergoeding van de vrijwilliger alsmede het statuut van de uitkeringsgerechtigde vrijwilliger. De wet is al een aantal keren grondig gewijzigd.