Thema's en aanspreekpunten

 • Wetgeving en reglementering m.b.t. welzijn op het werk: Sarah Claeys en Franky Wauters
 • BrandveiligheidFranky Wauters
 • Preventieadviseurs: initiële opleiding (PA3), jaarlijkse bijscholing, ondersteuning: Franky Wauters
 • Veiligheidscoördinatie (tijdelijke bouwplaatsen): Franky Wauters
 • Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (onderwijsinspectie), opvolging ongunstig verslag (verstrekken van externe ondersteuning): Franky Wauters
 • Roken op school, alcohol, drugs: Sarah Claeys
 • Voedselveiligheid: catering, erkenningen, toelatingen, registraties (FAVV), autocontrolesysteem: Franky Wauters
 • Verkeersveiligheid: wegcode, verkeersbrigadiers, wegkapiteins, mobiliteitsplan… : Sarah Claeys
 • Veiligheid sportterreinen, speelplaatsen en speeltuigen (richtlijnen FOD Economie), zwembad (richtlijnen van de gewesten): Franky Wauters
 • Beveiliging (diefstal, vandalisme, agressie, lock-in…): Sarah Claeys
 • Milieu (vergunningen, exploitatievoorwaarden…): Sarah Claeys
 • Energie (EPC, REG, audit, passiefscholen…): Marc Hendrickx
 • OVAM - Asbest - Afval - Bodem: Franky Wauters
 • Preventie psychosociale risico's (geweld, pesten, conflicten, burn-out, ongewenst seksueel gedrag...): Beatrijs Pletinck
 • Sociale verkiezingen: Sarah Claeys