Uitgangspunten

Uitgangspunten voor goed onderwijs voor alle leerlingen in het gewoon en het Buitengewoon onderwijs.

Als vertrekpunt nemen we de visie op zorg. Daarna lichten we enkele algemene kaders en methodieken toe. 

Specifiek voor het Buitengewoon onderwijs staan we stil bij de twee fundamenten: Een veilig, orthopedagogisch basisklimaat en het cyclisch proces van handelingsplanning.

Uitgangspunten voor goed onderwijs aan alle leerlingen

Visie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

"Uitgangspunten voor een kansrijk en zorgbreed onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Recht doen aan de uniciteit van alle leerlingen."  

Deze visietekst is uitgewerkt door alle onderwijsniveaus van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Handelingsgericht werken

7 uitgangspunten van HGW, website HGW/HGD van de Vlaamse stuurgroep HGW/HGD
De Vlaamse Stuurgroep HGW/HGD bestaat uit verantwoordelijken van CLB, pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleiding, en dit netoverstijgend. De stuurgroep is gemandateerd door de Internettensamenwerkingscel (ISC) van de Vlaamse CLB's en onderhoudt nauwe contacten met de begeleidingsdiensten van alle onderwijsnetten.
Meer informatie over HGW op de website wij-leren.nl.

Uitgangspunten van het buitengewoon onderwijs

Het veilig, orthopedagogisch basisklimaat

Een orthopedagogisch basisklimaat is een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen op eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden. Het veilig basisklimaat wordt gemaakt door de leerkrachten, de paramedici en de directie. Ze hebben zich gespecialiceerd in het onderwijs aan hun doelgroep. Het volgen van gespecialiseerde opleidingen alleen volstaat niet om een veilig, orthopedagogisch basisklimaat te creëren op school. Dit wordt mee bepaald door de wijze waarop leerkrachten/begeleiders en de leerlingen met elkaar omgaan. (begeleidings- of interactiestijl), door de wijze waarop het personeelsteam onderling met elkaar omgaat, de door het leiderschap van de directie en door de wijze waarop en de mate waarin het wordt aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Inhoudstafel: Katern Buitengewoon Gespecialiseerd: Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Handelingsplanning

Handelingsplanning is een cyclisch proces waarop het orthopedagogisch handelen in een school voor buitengewoon onderwijs gebaseerd is. Handelingsplanning gebeurt op drie niveaus:

  • op niveau van de school: het product hiervan is het schoolwerkplan (SWP);
  • op niveau van een leerlingengroep: dit wordt uitgeschreven in een groepswerkplan (GWP);
  • op niveau van de individuele leerling: dit resulteert in het individueel handelingsplan (IHP).

De Vlaamse overheid gaf hierover de brochure "Van handelingsplanning tot handelingsplan" uit.

Willy Claes schreef voor breedbeeld, het tijdschrift van VVKSO, een artikel over handelingsplanning:Handelingsgericht werken en handelingsplanning een geslaagd huwelijk. Je kan het lezen door op de titel te klikken.

Links

Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, recht op aangepast onderwijs (website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming).