Uitgangspunten

Uitgangspunten voor goed onderwijs voor alle leerlingen in het gewoon en het Buitengewoon onderwijs.

Uitgangspunten van het buitengewoon onderwijs

Het veilig, orthopedagogisch basisklimaat

Een orthopedagogisch basisklimaat is een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen op eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden. Het veilig basisklimaat wordt gemaakt door de leerkrachten, de paramedici en de directie. Ze hebben zich gespecialiceerd in het onderwijs aan hun doelgroep. Het volgen van gespecialiseerde opleidingen alleen volstaat niet om een veilig, orthopedagogisch basisklimaat te creëren op school. Dit wordt mee bepaald door de wijze waarop leerkrachten/begeleiders en de leerlingen met elkaar omgaan. (begeleidings- of interactiestijl), door de wijze waarop het personeelsteam onderling met elkaar omgaat, de door het leiderschap van de directie en door de wijze waarop en de mate waarin het wordt aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Inhoudstafel: Katern Buitengewoon Gespecialiseerd: Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Handelingsplanning

Handelingsplanning is een cyclisch proces waarop het orthopedagogisch handelen in een school voor buitengewoon onderwijs gebaseerd is. Handelingsplanning gebeurt op drie niveaus:

  • op niveau van de school: het product hiervan is het schoolwerkplan (SWP);
  • op niveau van een leerlingengroep: dit wordt uitgeschreven in een groepswerkplan (GWP);
  • op niveau van de individuele leerling: dit resulteert in het individueel handelingsplan (IHP).

Op de affiche "handelingsplanning realiseren", kun je de horizontale ( 3 niveaus) en vertikale (5 fasen) samenhang zien. De begeleidende tekst geeft hier meer taal aan.

De Vlaamse overheid gaf hierover de brochure "Van handelingsplanning tot handelingsplan" uit.

Links

Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, recht op aangepast onderwijs (website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming).