Tijdschriften

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft meerdere tijdschriften uit. Hieronder vind je de linken naar de verschillende magazines.

In Dialoog

Meer informatie over 'In dialoog'

Lees 'In dialoog'

'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.

Leeftocht

Meer informatie over Leeftocht

Lees Leeftocht

 • is een vierkleurige publicatie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
 • is 'proviand' voor alle zoekende onderwijsmensen die hun job in het katholieke onderwijs ter harte nemen, en voor alle geïnteresseerden,
 • is een maandelijkse 'tochtgenoot' die stilstaat bij de spirit van het bewogen bezig zijn op school, met een open blik en in dialoog met de lezer,
 • 'ademt' de geest van zijn grote voorbeeld, Jezus van Nazareth, en put daarom uit de rijke verhalenschat van de joods-christelijke traditie,
 • bevat ernstige en ludieke elementen: een kunstwerk, een bespiegeling, een cursiefje en cartoon, een bezinning of gebed,
 • geeft impulsen aan de uitwerking van de katholieke dialoogschool,
 • verschijnt in de schoolmaanden op papier en online,

FORS/Sint-Canisiusblad

Lees FORS

FORS, het vroegere Sint-Canisiusblad is een tweemaandelijks tijdschrift voor christelijke opvoeding en onderwijs in de lagere en kleuterscholen van het Bisdom Brugge. Sint-Canisiusblad is uitgegeven door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West-Vlaanderen.

 • In dialoog is het tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

  Het nummer verschenen in november 2020 is het laatste nummer van dit tijdschrift.

 • 'In dialoog' is als opiniërend tijdschrift een waardige opvolger van ons vorig tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.