In dialoog september-oktober 2018

BOS in de praktijk

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is een proces dat al jaren bij tal van schoolbesturen katholiek onderwijs loopt. Wij vonden in vier bisdommen besturen die wilden getuigen over hun aanpak, ervaringen en toekomstplannen. Zij gaven waardevolle tips mee voor schoolbesturen, directeurs en hun stakeholders die met een gelijkaardig veranderingsproces bezig zijn of ermee willen beginnen.

Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding voor CLB en (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs

Met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding wil de Vlaamse Regering knelpunten wegwerken door de rollen en taken tussen school, centrum voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleiding te verscherpen en de werking van leerlingebegeleiding te optimaliseren. Het artikel licht het nieuwe decreet toe en specifieert wat voor scholen verandert.

OKAN-personeelsleden en hun zorgnoden

Personeel dat lesgeeft aan Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) heeft extra zorgnoden. Een praktijkverhaal uit de scholengemeenschap Sint-Trudo brengt ons inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s en maatregelen om het personeel te beschermen en in de aanpak van psychosociale en emotionele noden van jonge vluchtelingen.

Vreemde talen in de basisschool

Meertaligheid is een basisvoorwaarde geworden om in onze veeltalige wereld te kunnen functioneren. Als we onze leerlingen een stevige taalbasis en zin om talen te leren willen meegeven, dan maken we vanaf de basisschool het best werk van een goed en continu aanbod van vreemde talen. Het artikel gaat dieper in op dat talenbeleid.

Vol vertrouwen werken aan onderwijskwaliteit. De werkingsprincipes van de pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft als opdracht de scholen te ondersteunen bij het realiseren van onderwijskwaliteit en de brede vorming van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, werkte de dienst aan een eigentijdse visie op die ondersteuning, herschreef hij de werkingsprincipes, en maakte hij een plan voor de komende drie schooljaren op. Een eerste bijdrage gaat over de werkingsprincipes van het nieuwe begeleidingsplan 2018-2021.

EN VERDER

  • Voorwoord: Een genereus en ambitieus schooljaar toegewenst!
  • Boekrecensie
  • Pro en Contra: Internationale benchmarking
  • Drieluik: Stress en welbevinden bij schoolleiders
  • Geloven vandaag: Stap je mee … lichtvoetig

Downloads