In dialoog maart-april 2020

Wanneer de leider K.I.E.S(t). Professionaliseringsproject voor schoolleiders

Het professionaliseringsproject K.I.E.S (Knowlegde, Integrity, Empowerment & Stability) is ontstaan in de schoot van het loopbaandebat. Het bouwt voort op de voorstellen geformuleerd op basis van het onderzoek van prof. Geert Devos en zijn collega’s naar ‘Stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs’. Het artikel beschrijft acht Vlaanderenbrede K.I.E.S-initiatieven en evalueert het project.

Kwetsbaarheid en armoede: versterk het kapitaal van je leerlingen!

De armoede groeit en een grote groep leerlingenin je klas leeft in armoede. In dit artikel lees je welke invloed kansarmoede heeft op leren en hoe je het kapitaal van je leerlingen kunt versterken. Dat heeft te maken met materiële, menselijke, sociale en culturele aspecten.

Artistieke vorming in de praktijk

Een aantal scholen gaat vandaag aan de slag met het nieuwe leerplan Artistieke vorming. Hoe wordt het in de praktijk ingevuld? Wat zijn de klemtonen van het leerplan? We laten je kennismaken met de inhoud van dat leerplan, geïllustreerd met enkele voorbeelden uit scholen.

Leren van elkaar. Projectmatig werken in het lager onderwijs

Projectwerk mag als term wellicht bekend zijn, maar wordt vaak nog niet in de praktijk toegepast. Het schoolteam van de Sint-Lukas Basisschool legt uit hoe de leraren van het team via projectwerk verschillende vakken geïntegreerd aanbieden en zo ervaringsgericht werken.

Waardegericht ondernemen en de inspiratie van de katholieke dialoogschool

In dit artikel kijken we eerst naar de manier waarop in de bedrijfswereld met begrippen als ‘waarden’ en ‘zingeving’ wordt omgegaan. We geven daarna parallellen aan met hoe we in de katholieke dialoogschool over ‘waarden’ en ‘zingeving’ spreken, maar wijzen vooral een fundamenteel verschil aan.

Breng (meer) diversiteit in je personeelsbestand

Het personeelsbestand in de gemiddelde katholieke school is geen afspiegeling van onze diverse en multiculturele samenleving. Moeten en willen we daar iets aan veranderen? Verschuilen we ons achter excuses, of is er geen aanbod van onderwijzend personeel met een allochtone achtergrond? Hoe denken zij er zelf over? In dit artikel vind je het relaas van een gespreksavond daarover.

Hoe zou het nog met de koopkracht van de werkingsmiddelen zijn?

In een bijdrage uit 2017 raamden we de te verwachten evolutie van de koopkracht van scholen. We blikken terug op de kwaliteit van die raming en kijken vooruit naar wat we kunnen verwachten voor de nieuwe legislatuur.

En verder:

  • Voorwoord: Stop het koopkrachtverlies in het lager en secundair onderwijs!
  • Pro en contra: Domeinscholen
  • Boekrecensies
  • Geloven vandaag: Je school is geen voetbalclub

Downloads