In dialoog januari-februari 2020

Een goed onderbouwd onthaalbeleid geeft kinderen vleugels

Steeds meer scholen krijgen te maken met anderstalige nieuwkomers die midden in het schooljaar toekomen. Hoe ga je daar als school mee om? Wat zegt de regelgeving? En hoe kun je de verwelkoming en de taalondersteuning praktisch aanpakken? Het artikel biedt getuigenissen en tips.

Breed evalueren vanuit Zin in leren! Zin in leven!

Breed evalueren betekent sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! biedt ons daarvoor handvatten.

Diversiteit als gegeven en als fundament

Diversiteit is breed en meer dan een gegeven, ze is ook een opdracht en is daarom als fundament opgenomen in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. In dit artikel gaan we na waarom we inzetten op diversiteit, hoe diversiteit en identiteit zich tot elkaar verhouden en hoe we met verschillen omgaan.

Hoe onderwijs verandert

Ons onderwijs creëert eigen wegen van verandering. Scholen verlaten een eng instrumenteel doelgericht handelen en richten zich op een breder en hoopvoller perspectief. We illustreren dat met enkele ons hoopvol stemmende voorbeelden.

Goed werkgeverschap

Elk schoolbestuur wil een goede werkgever zijn, maar wat betekent dat? Hoe kun je daarin groeien? Hoe kun je het verloop en de uitval van personeelsleden beperken? Hoe trek je personeelsleden aan die echt in je school passen? Met strategisch human resources management (SHRM) boek je betere resultaten.

Collegiale visitaties in Vlaanderen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!

De centra voor volwassenenonderwijs startten in 2017 met een ambitieus traject van collegiale visitaties, over de netten en provinciegrenzen heen. Zo konden ze heel wat van elkaar leren. Mooi meegenomen is ook de link met de methodiek van Inspectie 2.0, de nieuwe manier van doorlichting.

Gelijke financiering kleuter- en leerplichtonderwijs?

Het huidige financieringssysteem garandeert, ongeacht het net, een gelijke financiering van het kleuter- en leerplichtonderwijs. Dat is zo voor de omkadering en de werkingsmiddelen. Het artikel focust op nog andere regelgeving die de beschikbaarheid van middelen beïnvloedt en waar de gelijkheid niet altijd gegarandeerd is.

En verder

  • Voorwoord: Levenslang leren in/door onderwijs
  • Pro en contra: Beperkingen op online bereikbaarheid en mogelijkheden, graag!
  • Geloven vandaag: De tuinman en de deadlines

Downloads