In dialoog januari-februari 2019

Kwaliteitsvol besturen

Bestuurders van katholieke onderwijsinstellingen zijn grotendeels vrijwilligers en toch dragen ze een grote verantwoordelijkheid. We zoomen in op de bevoegdheden van een bestuur, lichten toe wat kwaliteitsvol besturen is, bieden een overzicht van de ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en verwijzen naar nuttige instrumenten en documenten. Ten slotte schetsen we de evolutie en toekomst van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting en van scholengemeenschappen.

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

De ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’ is na een kwarteeuw aan herziening toe. We lichten toe welke accenten we in de nieuwe tekst leggen, die we voortaan ‘engagementsverklaring van het katholiek onderwijs’ noemen. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen keurde de tekst goed op 4 oktober 2018.

Zin in leren! Zin in leven! als stimulans bij schoolontwikkeling

De implementatie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) daagt alle onderwijsbetrokkenen in het katholiek basisonderwijs uit om opnieuw na te denken over de eigen missie en visie en de realisatie ervan in kwaliteitsvol onderwijs. We gaan na welke kansen de invoering van het nieuwe leerplan voor schoolbestuurders biedt.

Onderwijs voor alle leerlingen in 2025

Deze visietekst is de vrucht van overleg tussen vertegenwoordigers uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen keurde hem goed op 15 maart 2018. De tekst schetst de contouren van inclusief onderwijs.

Een nieuwe generatie leerplannen: hefboom voor kwaliteits- en identiteitsontwikkeling

Op 1 september 2019 start de modernisering van het secundair onderwijs. Een nieuwe generatie leerplannen voor de algemene vorming en de basisopties zal de eerste graad vormgeven. De nieuwe leerplannen zijn ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool.

EN VERDER

  • Voorwoord: Wat zou jij doen, met 42 miljoen?
  • Boekrecensies
  • Pro en Contra: Volwassenenonderwijs en belendende percelen
  • Drieluik: Burgerschap op school
  • Geloven vandaag: Gever

Downloads