Vanuit het team positinitieel onderwijs werken we zowel vraag- als aanbodgestuurd. De verschillende verantwoordelijkheden van de medewerkers en een overzicht van het team kan je raadplegen. 
 
Het huidige ondersteuningsaanbod voor CVO's is gebaseerd op de resultaten van het wereldcafé waarop onze CVO's hun verwachtingen ten aanzien van onze dienst konden formuleren. Het volledige aanbod van de trajecten kan je downloaden.
 
Voor de hogescholen en de KU Leuven coördineren we via het team postinitieel onderwijs overleg en studiewerk dat aangeleverd wordt vanuit de diverse andere diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Team postinitieel onderwijs

Kurt Berteloot
Teamverantwoordelijke
 • Algemene visie op postinitieel onderwijs (volwassenenonderwijs en hoger onderwijs)
 • Aanspreekpunt en coördinatie i.v.m. materies m.b.t. volwassenenonderwijs
 • Aansturen adviescommissies volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en postinitieel onderwijs
 • Aansturen diocesane netwerken directies volwassenenonderwijs
 • Vertegenwoordiging VLOR (RLL, com. VWO, com. HBO5, com. OVA)
 • Belangenbehartiging volwassenenonderwijs (overheid, vakorganisaties)
 • Onderwijs aan gedetineerden
 • Opvolgen samenwerking met de andere pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo
 • Contacten inspectie
kurt.berteloot [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 97 - 0479 96 06 14
Ton van Weel
Stafmedewerker
 • HBO5
 • Ondersteuning adviescommissies hoger onderwijs en postinitieel onderwijs
 • SOHO (doorstroom secundair hoger onderwijs)
 • Werkgroep HBO Verpleegkunde
 • Rationalisatie en macrodoelmatigheid (hoger onderwijs en HBO5)
 • Studiegeld en financiering hoger onderwijs
 • Nascholing
 • Beleidsthema’s hoger onderwijs
 • Coördinatie nascholingsinitiatieven volwassenenonderwijs
ton.vanweel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 18 - 0495 27 05 79
Barbara Defreyne
Pedagogisch begeleider

ICT en handel

barbara.defreyne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 69 62 46
Eddy Demeersseman
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Zorgbeleid
 • Taalbeleid
 • Kwaliteitsontwikkeling (datagebruik)
 • Innovaties (organisatorisch, pedagogisch-didactisch)
 • Leerplanimplementatie
 • Arbeidsmarkt (VDAB/Syntra, sectoren, convenants …)
 • Geletterdheid
 • Werkplekleren
 • Vlaamse Kwalificatiestructuur (inschalingen)
eddy.demeersseman [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 47 55 30
Monique De Ridder
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Coördinatie curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen, leerplannen  ...)
 • Leerplanimplementatie
 • EVC-beleid
 • Vlaamse Kwalificatiestructuur (inschalingen)
monique.deridder [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 73 26 45
Wouter Gorissen
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Leerplanimplementatie
 • Tweedekansonderwijs
 • Leertrajectbegeleiding
 • NT2
wouter.gorissen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 46 79 96
Tim Van Aken
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

 • Coördinatie pedagogische begeleiding volwassenenonderwijs
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Innovaties (organisatorisch, pedagogisch-didactisch)
 • Leerplanimplementatie
 • Diocesane netwerken directies volwassenenonderwijs
 • Internationalisering
 • Coördinatie collegiale visitaties
tim.vanaken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 44 32 30