Schoolorganisatie omvat alle aspecten van het schoolbeleid die te maken hebben met de praktische organisatie van het schooljaar en de toepassing van de regelgeving die betrekking heeft op het schoolse leven.

Onder schoolorganisatie vallen onderwerpen als:

  • schoolveranderingen;
  • toelatings- en overgangsvoorwaarden;
  • de organisatie van het schooljaar;
  • goed gebruik van de lestijd;

Regelgeving

Documentatie