Nieuws

21 maart 2019

De leerplannen tot leven wekken en de school de sleutels in handen geven: dat doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen met de lancering van LLinkid, de digitale tool voor schoolteams.

21 maart 2019

Op 14 november 2018 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming in de eerste graad. De voorbije periode deden we een aantal kleine inhoudelijke aanpassingen op basis van de feedback die leraren ons bezorgden.

06 december 2018

Op onze themapagina modernisering so vind je deze nieuwe informatie:

14 november 2018

Onze schoolbesturen, directies en lerarenteams bereiden volop de start van de modernisering van het secundair onderwijs voor vanuit het eigen pedagogische project. Ze maken daarbij onder meer keuzes op het vlak van structuur en organisatie, het aanbod van basisopties, de lessentabel en de lesuren differentiatie.

13 november 2018

Vanuit onze visie op vorming komen in het hele curriculum van elke leerling secundair onderwijs alle vormingscomponenten aan bod (o.m. sociale vorming, economische vorming, maatschappelijke en historische vorming, talige vorming, culturele vorming …).

06 november 2018

Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor lerarenopleidingen is het interessant om te weten wat er precies verandert aan de toekomstige structuur en leerplannen van het secundair onderwijs.

06 november 2018

Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 

06 november 2018

We zoeken, regionaal verspreid, acht secundaire scholen (en/of scholengemeenschappen) om deel te nemen aan het uittesten van de nieuwe digitale leerplantool die we momenteel ontwikkelen.

10 oktober 2018

De lessentabel die Katholiek Onderwijs Vlaanderen opstelt ter ondersteuning van schoolbesturen, is richtinggevend.

30 augustus 2018

Begin deze week kregen het nieuwe vak Mens & samenleving en de modellessentabel voor de eerste graad A-stroom (vanaf september 2019) – en dan meer bepaald het aantal lesuren voor de vakken Nederlands en Plastische opvoeding -  bijzonder veel media-aandacht. Met dit bericht zetten we de puntjes op de i.

Pagina's