Scholengemeenschap algemeen

De meeste scholen van het basis- en secundair onderwijs werken sinds vele jaren samen binnen hun regio. Een scholengemeenschap voor basisonderwijs maakt afspraken over o.a. aanwending van de puntenenveloppes en inzake personeelsbeleid ; de schoolbesturen kunnen er ook voor kiezen om aan de scholengemeenschap beslissingsbevoegdheid toe te kennen voor bepaalde aangelegenheden. Een scholengemeenschap voor secundair onderwijs maakt afspraken over o.a. de leerlingenoriëntering en -begeleiding, het onderwijsaanbod en het personeelsbeleid, en ze beslist over de verdeling van de punten en de extra uren-leraar. Ook hier kunnen de schoolbesturen bijkomende bevoegdheden toewijzen aan de scholengemeenschap.

Voor meer informatie over het thema scholengemeenschap kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) of de Dienst Bestuur & organisatie.