Samenstelling algemene vergadering

Elk van de vijf regionale Comités Besturen verkiest uit zijn leden vijf leden voor de algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

De verkiezing gebeurt via een geheime stemming. De vijf leden moeten elk uit een ander schoolbestuur komen. Mandaten hebben een duurtijd van vier jaar en zijn tweemaal verlengbaar.

Nieuwe algemene vergadering

Op 7 juni 2018 stelt de huidige raad van bestuur om 9.30 uur de resultaten van de verkiezingen vast. De raad publiceert de namen van de bestuurders die vanaf dan lid zijn van de algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De huidige algemene vergadering neemt op 7 juni 2018 om 10 uur akte van de resultaten.

Hoe word je kandidaat Hoe en wanneer stemmen Cooptatie van leden Samenstelling algemene vergadering Samenstelling raad van bestuur