Veiligheid bij heropstart

De Nationale Veiligheidsraad geeft scholen de mogelijkheid om vanaf 15 mei opnieuw contactonderwijs te organiseren voor een deel van de leerlingen. Dat kan uiteraard maar als dat op een voldoende veilige manier kan voor de leerlingen én de personeelsleden.