Psychosociaal welzijn

We lezen overal dat de stress in gezinnen toeneemt. We horen doemscenario’s over hoe die extra spanningen tot drama’s kunnen leiden… Psychosociaal welzijn staat onder druk.

Wat kun je als school zelf doen? Hoe kun je je rol als eerstelijnshulp opnemen? Waar kun je naar doorverwijzen als het echt moeilijk loopt?